Hasseris skov

Afstand: 13.72 Km

 | 99 31 31 31 |  aalborg@aalborg.dk | 
Hasseris Skov er omgivet af strandenge, dyrkede marker og afgrænses mod nord af Limfjorden og af Hasseris Å mod syd. Hasseris Skov er en bynær skov, hvor der er god adgang fra Limfjorden og Hasseris Å.

Midt i Hasseris Skov ligger der en gammel værnskov, der blev plantet for at skærme mod vestenvinden. Sidenhen er den blevet udvidet, primært mod vest.

I skoven yngler bl.a. brushaner og fjord- og havterner. Hasseris Skov indgår som en vigtig grøn korridor for dyr og planter mellem Restrup Skov og Limfjordsstrandengen. Opdateret af: Destination NORD  | info@destination-nord.dk
Fotograf: VisitAalborg Copyright: Aalborg Kommune